SEPARATORY ROPOPOCHODNE

 

 

 

 Separatory ropopochodne - koalescencyjne


 

 

 

 

Zastosowanie i budowa separatora:

 

   Separatory przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin.

Oferowane separatory zintegrowane są z osadnikiem o pojemności 100-300 razy większej od przepływu nominalnego. Umożliwia to dobór urządzenia w zależności od ilości osadu kanalizacyjnego.

Separatory wyposażone są we wkład koalescencyjny umożliwiający uzyskanie poziomu substancji ropopochodnych.

 

 

 

 

Oferowane separatory można podzielić na dwie grupy:

 

·         do przejęcia przepływu, z której ze względu na osadnik, rozróżniamy dwa typoszeregi:

 

- BSK- separatory dla małej i średniej ilości osadów kanalizacyjnych

- TSK- separatory dla dużej ilości osadów kanalizacyjnych

 

·         wyposażone w instalację obejścia burzowego, zwiększającą przepustowość maksymalną:

 

BSK-B , TSK-B- separatory z obejściem burzowym zwiększającym 5-krotnie przepływ nominalny

BSK-B2, TSK-B2- separatory z obejściem burzowym zwiększającym 10- krotnie przepływ nominalny

 

 

W zależności od potrzeb i rozwiązań konstrukcyjnych, separatory posiadają konstrukcję poziomą lub pionową.

Szerzej rozpowszechniony jest typoszereg poziomy, gdyż umożliwia on szerszy dobór parametrów.