ODWODNIENIA

DRENAŻ-ODWODNIENIE (fundamentów)Pod pojęciem "drenaż" rozumiemy podziemny system odwodnienia lub odprowadzenia wody z obszaru ukończonego już lub znajdującego się w fazie budowy obiektu.

 

Dzięki zastosowaniu drenażu okalającego fundamenty budynku, możemy odprowadzić nadmiar wody deszczowej spływającej z połaci dachowych oraz obniżyć poziom wód gruntowych. Drenaż opaskowy stosuje się w domach podpiwniczonych jak i wokół budynków niepodpiwniczonych, jeśli wymagają tego warunki gruntowe i wodne.

 

Schemat Podwójnej instalacji zbierającej wodę deszczową, opadową i gruntową

 

 

Aby uniknąć dostania się wody na do naszych fundamentów,
idealne zastosowane ma podwójna instalacja PVC
rozwiązująca problem wód gruntowych i opadowych.

 

Rzadko, kiedy na obecnych terenach można spotkać jednorodny grunt. Zazwyczaj gleba jest zbudowana z warstw przepuszczalnych(piaski,żwiry) z gruntami nieprzepuszczalnymi(gliny,iły).
Ponieważ woda gruntowa oraz opadowa nie może przesączyć się przez zalegające warstwy nieprzepuszczalne to gromadzi się i spiętrza wywierając nacisk hydrostatyczny na ściany piwnic i fundamenty.

 

 

Odbiornikiem zgromadzonej deszczówki mogą być:

 

-zbiorniki hdpe
-zbiorniki betonowe
-zbiorniki wodne np. oczka,
jeziorka
-studnia chłonna
-rowy melioracyjne

 

ODBIORNIKI I MOZLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA WODY :

 

 

 

1. Studnia chłonna

Studnia chłonna

 

 

 

 

2. Zbiornik betonowy z ponownym wykorzytaniem wody do podlewania

Zbiornik betonowy

 

 

 

 

 

3. Zbiornik betonowy ze studnią chłonną i wykorzystaniem wody do podlewania

Zbiornik i studnia

 

 

 

 

 

4. Pakiety rozsączające wodę.

Pakiety

 

 

 

 

 

5. Zbiornik wodny/ Oczko wodne

Oczko

 

 

 

 

 

6. Odprowadzenie wód do rowu przydrożnego/rzeki.

rzeczka

 

 

 

Nawet gdy problem drenażu obecnie nas nie dotyczy, nie znaczy to, że w przyszłości się nie pojawi. Warunki hydrogeologiczne na naszym terenie mogą się zmienić np. wskutek zmian klimatycznych i zwiększonych opadów.

 

Firma JA-CK świadczy również usługi z zakresu samego odwadniania terenów z bardzo wysokim poziomem wód gruntowych.