BIOLOGICZNE

Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBB i ZBS

 

NORMA PN-EN 12566-3+A1:2009

 

 

 ZBB - zastępują dotychczasowy typoszereg ZBF i posiadają zbliżoną konstrukcję.Działa na zasadzie osadu czynnego wspartego wypełnieniem fluidalnym. Komora biologiczna poprzedzona jest osadnikiem wstępnym umożliwiając retencjonowanie składu ścieków w ciągu doby oraz gromadzenie osadu. Dodatkowo wszystkie zanieczyszczenia ulęgają sendymentacji czy flotacji, są w nim gromadzone co dodatkowo zabezpiecza funkcjonowanie komory biologicznej.Trzecia komora tj. osadnik wtórny dzięki zastosowaniu systemu recyrkulacji pozwala na zachodzenie procesów denitryfikacji i ewentualne osadzanie się resztek błony biologicznej. 

Typoszereg reaktorów ZBF obejmuje rozwiązania kompaktowe (zintegrowane z osadnikiem wstępnym,komorą biologiczną i osadnikiem  wtórnym) oraz same reaktory wymagające osadnika gnilnego( w przypadku oczyszczalni powyżej 70 RLM). Odbiornikiem może być równomelioracyjny, ciek wodny, studnia chłonna czy drenaż.

Oczyszczalnia oferowana jest z różnym wyposażeniem. W normalnej wersji praca oczyszczalni nie wymaga bezpośredniej ingerencji użytkownika np. odkręcenie zaworu recyrkulacji co pewien czas. W naszym rozwiązaniu odbywa się to automatycznie. Dodatkowo pojemnik mieszczący dmuchawę jest odizolowany od komory reaktora i posiada osobno wprowadzoną wentylacje. Pozwala na bezproblemowa prace  pozostałych urządzeń technicznych.

Oczyszczalnie ZBB-7C można dostoswać do danej ilości użytkowników.

 

 ZBS-Głównym komponentem oczyszczalni biologicznej jest reaktor w którym w jednym zbiorniku zastępuje podział na dwie komory techniczne- komora retencyjna,komora biologiczna.Reaktory te w bazowej konfiguracji, działają w oparciu o porcjową metodę osadu czynnego (SBR).W zależności od wybranych opcji, ilość komór może zostać zwiększona.Ze względu na swoje małe gabaryty, rozwiązanie te umożliwia instalację nawet przy bardzo ograniczonej ilości dostępnego terenu.Reaktory ZBS są dostarczane wraz z pojemnikiem technicznym, który zawiera dmuchawę, sterowanie, oraz elektrozawory.

Odbiornikiem oczyszczonego ścieku może być studnia chłonna, pakiet rozsączający, drenaż, ciek wodny oraz rów melioracyjny.

 

ZBF-N/PN- Reaktor wyposażony jedynie w komorę biologiczną. Osadnik wtórny wykonywany jest w tym układzie z odrębnego zbiornika o pionowej konstrukcji, wyposażonego w system recyrkulacji osadu. Wymagane jest również zastosowanie dodatkowego osadnika wstępnego , ktorego pojemność określana jest według potrzeb. Reaktor posiada konstrukcję pionową i wyposażony jest w jeden właz rewizyjny. Rozwiązanie przeznaczone powyżej 70 RLM.

 

ZBF- P – reaktory zintegrowany, w którym w jednym zbiorniku znajduje się komora biologiczna i osadnik wtórny. Konieczne jest zastosowania dodatkowego osadnika wstępnego ( gnilnego ), którego pojemność dobierana jest według potrzeb . Reaktor – zbiornik posiada konstrukcję pionową, z jednym dużym włazem rewizyjnym, o średnicy 1,2 m lub 1,5 m ( w zależności od wersji ). Wyjście recyrkulacji osadu, w trakcie montażu musi zostać podłączone, rurami DN 100, do wlotu osadnika gnilnego


 

Dobór rodzaju oczyszczalni

 

 

Tabela doboru oczyszczalni ZBB(ZBF) I INNYCH

 

Lp.

Typ złącza

Maksymalny przepływ średnio dobowy [m3/d]

Liczba stałych użytkowników [RLM]

Pojemność osadnika lub komory osadnika [m3]

Średni ładunek ścieków surowych

1 ZBS-4C 0,60 2-4 2,0 0,30
2 ZBS-6C 0,75 6 2,0 0,36
3 ZBB-7C 0,90 4-7 2,0 0,42
4 ZBB-10C 1,50 8-10 2,0 0,60
5 ZBF-12C 1,80 12 4,0 0,72
6 ZBF-16C 2,40 16 5,0 0,96
7 ZBB-20C 3,00 20 6,0 1,20
8 ZBB-25C 3,75 25 8,0 1,50
9 ZBB-30C 4,50 30 9,0 1,80
10 ZBB-35C 5,25 35 12,0 2,10
11 ZBB-40C 6,00 40 12,0 2,40
12 ZBF-30P 4,50 30 10,0 4,50

 13

ZBF-100N 15,0 100 30,0 6,00

 

 

Nasze najpopularniejsze oczyszczalnie typu ZBB(ZBF):

 

 


W zależności od Państwa działki instalujemy zbiorniki
zarówno pionowe jak i poziome

 

 

 OCZYSZCZALNIA ZBB-7C

 

OCZYSZCZALNIA ZBS-4COCZYSZCZALNIA ZBB-6PC

 

 

 

Rozwiązanie ze zrzutem oczyszczalnego ścieku:

 

 

 

 

1. Oczyszczalnia biologiczna ze zrzutem do studni chłonnej

 

 

 

 

2.Oczyszczalnia biologiczna ze zrzutem do cieku wodnego lub rowu melioracyjnego

zrzut do cieku wodnego