DRENAŻOWE

 Oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym

 

 

 NORMA PN-EN 12566-1:2004/A1:2006

 

 

Można je stosować wówczas, gdy nie występuje problem wysokiego poziomu wód gruntowych (min. grubość warstwy
przepuszczalnej to 1,5 m, licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych)
oraz grunt jest w odpowiednim stopniu przepuszczalny. Niezbędne jest również dysponowanie wymaganą powierzchnią
terenu pod drenaż.

 

Nasze oczyszczalnie działają w oparciu o procesy biologiczno-fizyczne zachodzące w osadniku gnilnym - podstawowym
urządzeniu w systemie oczyszczania ścieków.
W wyniku sedymentacji w osadniku (usytuowanym najlepiej bezpośrednio przy domu) gromadzą się osady.
Związki organiczne zawarte w osadach ulegają rozkładowi na skutek fermentacji (działanie bakterii beztlenowych)
na: minerały, wodę i gaz.

 

Specjalna konstrukcja osadnika zapewnia wypływ klarownej cieczy wystarczająco oczyszczonej, by móc ją odprowadzić na drenaż rozsączający, położony pod powierzchnią terenu, w którym ścieki podlegają dalszemu oczyszczeniu już z udziałem bakterii tlenowych i w efekcie do gleby przenika ściek oczyszczony.
Ten proces oczyszczania jest wyjątkowo korzystny dla środowiska naturalnego, gdyż zostaje zachowany lokalny bilans wodny.

Stosowanie BIOPREPARATÓW  wpływa korzystnie na działanie oczyszczalni i stanowi, obok usuwania osadu (raz na 1-2 lata), jedyne koszty związane z jej eksploatacją.

 

 

 

 

W zależności od warunków wodno-gruntowych można zastosować kilka rozwiązań dotyczących  

 

montażu oczyszczalni z odprowadzeniem do gruntu:

 

 

 

1.Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym

 

 

 

 

2.Oczyszczalnia z poletkiem rozsączającym

Oczyszczalnia z poletkiem rozsączającym

 

 

 

3.Oczyszczalnia z nasypem i przepompownią

 

 

 

4. Oczyszczalnia na pakietach rozsączających

Oczyszczalnia na pakietach

 

 

 

5.Oczyszczalnia z tunelem rozsączającym

 

 

W zależności od ilości użytkowników, warunków gruntowo-wodnych panujących na danej działce możemy dobrać dla Pańswta odpowiednie rozwiązanie.

 

 

Standardowe rozwiązania z zachowaniem odległości

1,5m od lustra wody gruntowej:

 

Obliczanie parametrów oczszczalni

Po = (n x q) x 3

gdzie:
Po - pojemność osadnika wstępnego (gnilnego)
n - liczba mieszkańców
q - ilość ścieków - 150l

Przykład: Domek jednorodzinny, w którym mieszkają 4 osoby:
Po = (4 x 150l) x 3= 1800l = 1,8 m3

- dobieramy więc oczyszczalnie z osadnikiem 1,8m3

 

 

Tabela doboru zbiorników

 

Maksymalna ilość stałych użytkowników

Maksymalny przepływ średnio - dobowy

Poj. Osadnika [m3]

Liczba komór osadnika

Długość drenażu rozsączjącego

Typ i ilość studzienek rozdzielczych

Ilość ciągów drenażowych

4

0,60

2

1-2

40-48

1 x SR2 lub SR3

2-3

6

0,90

3

1-2

60-72

1 x SR3

3

9

1,35

4,5

2

96

1 x SR4

4

10

1,50

4,5

3

105

1 x SR5

5

12

1,80

5

3

120

1 x SR5

5

14

2,10

6

3

144

1 x SR2

2 x SR3

6

20

3,00

8

3

192

1 x SR2

2 x SR4

8

25

3,75

10

3

240

1 x SR2

2 x SR4

10

30

4,50

12

3

288

1 x SR3

2 x SR4

12

 

Nasze najpopularniejsze zbiorniki: